آموزش نرم افزار آباکوس

[us_image image=”12186″ size=”full” align=”center”]
برای شروع آموزش نرم افزار Abaqus باید ابتدا اصول کلی تحلیل های مهندسی را بدانید. دقیقا همان روش های حل مسائل سازه ای که در کتاب های مقاومت مصالح، تحلیل سازه، طراحی اجزا، دینامیک و … با آن آشنا میشویم.
در دوره آموزش نرم افزار Abaqus در خصوص نرم افزار های ارائه شده در پکیج آن صحبت میشود. بخصوص آنچه حلگری های آباکوس به نام های Abaqus/Standard و Abaqus/Explicit اتفاق می افتد. همچنین از حلگری های Abaqus/CFD و Abaqus/Electromagnetic خلاصه ای عنوان میشود.
در ادامه، مراحل تعریف مدلهای تحلیلی در نرم افزار Abaqus عنوان میگردد. این مراحل در سه دسته پیش پردازش، پردازش و پس پردازش دسته بندی میشود. پس از کسب آمادگی لازم و آشنایی با اصول تحلیل مسائل در نرم افزار، به طرح اولین مثال (یک مثال ساده) پرداخته میشود و در حین مدلسازی آن، مباحث پایه نظیر فضاهای مدلسازی، روش های ترسیم، انواع مدلهای مادی، نحوه تخصیص جنس، تعین نوع تحلیل و شرایط محیطی مطرح میشود. همچنین، روش مش بندی با المانهای Solid و توپر و اصول بنیادین در روش مش بندی جهت اجتناب از بروز خطاهای عددی و افزایش دقت محاسبات در مثال اول مورد بحث واقع میشود و در انتها پاسخ ها با آنچه از روشهای تئوری بدست می آید مقایسه و در خصوص آن نکاتی ذکر میشود.
در مثال دوم، هندسه کمی متفاوت تر با المان های Solid مورد بحث واقع میشود که لزوم بکارگیری روشهای بهبود مش بندی را بخوبی توجیه میکند. در این مثال همچنین نحوه درخواست خروجی ها با توجه به نوع تحلیل، اصول تعریف بارگذاری ها و شرایط مرزی و نیز در خروجی ها نحوه استخراج پلات ها و کانتورها مورد بحث قرار میگیرد.
در مثال سوم، آشنایی با عملکرد المان های پوسته یا Shell مورد توجه است. همچنین اصولی که کاربر در تعین خواص و تعریف رفتار مقطع این المان ها باید با آن آشنا باشد در این مثال مورد بررسی قرار میگیرد. این مثال رویکرد استاتیک غیرخطی دارد و در طی آن کاربر با تکنیک حل مسائل غیرخطی و بخصوص نامساوی اساسی Newton-Raphson آشنا میشود. آشنایی با این اصل کاربران را در حل مسائل غیرخطی و اجتناب از بروز خطاهای عددی در این گونه مسائل یاری میکند. همچنین در این مثال، کاربر با گونه ای دیگر از روشهای بررسی نتایج آشنا میشود که بسیار کارآمد است.
در مثال چهارم، المانهای wire در دو نوع Beam و Truss مورد بحث واقع میشود. این المانهای برای مدلسازی یک سازه فضایی خاص بکارگیری میشوند. همچنین در این مثال نحوه تعریف اتصالات در Abaqus هم آموزش داده میشود. علاوه بر اینها، در این مدل کاربران با روش حل Modal Dynamics آشنا میشوند و به بهانه آن، روش استخراج فرکانس های طبیعی و ارتباط آن با مدهای تشدید سازه، تفاوت های اساسی بین مسائل استاتیکی و دینامیکی و نحوه اثرگذاری میرایی بر نوسانات را می آموزند. همچنین نحوه استخراج خروجی ها در تحلیلهای دینامیکی (بخصوص دینامیک خطی) در این مثال مورد استفاده قرار میگیرد.
برای شرکت در دوره های آموزشی مقدماتی نرم افزار Abaqus کلیک کنید.
بهترین مرجع برای آموزش های نرم افزار Abaqus، سایت خود این نرم افزار به آدرس www.simulia.com است.

1,126 دیدگاه