آموزش نورد سرد دو بعدی در نرم افزار آباکوس

50,000 تومان

این مثال یکی از مثال های روتین و استاندارد برای آموزش “شکل دهی فلزات” در Abaqus است