ارتعاش مخزن آب هوایی

50,000 تومان

در این بخش آموزش تحلیل مخزن نیمه پر آب در نرم افزار Abaqus/cae و تحلیل آن به کمک کد حلی Abaqus/Explicit مورد بررسی قرار میگیرد. این تحلیل جهت واقعی تر شدن، بصورت سه بعدی درنظر گرفته شده اند. برای مدلسازی این مجموعه از المان ها پوسته، تیر و المانهای اویلری استفاده خواهد شد. همچنین اثرات یک زلزله حوزه نزدیک بر روی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این مثال به بررسی مخازن هوایی مایعات (نظیر آب) پرداخته خواهد شد. این مثال حاوی نکات آموزنده ای در خصوص روند مدلسازی سیالات، زمین لرزه و اثرات آن می باشد.

در انبار موجود نمی باشد